Ερευνητικό πρόγραμμα

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση κάθε πνευματικού προϊόντος. Όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο, σχεδιάζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Πνευματικό Προϊόν 1:

Πνευματικό Προϊόν 2:

Πνευματικό Προϊόν 3:

Πνευματικό Προϊόν 4:

Πνευματικό Προϊόν 5:

Εκδηλώσεις διάδοσης:

Βραχυπρόθεσμες κοινές εκδηλώσεις εκπαίδευσης προσωπικού:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info
Agree