Ερευνητικό πρόγραμμα

Το έργο αυτό είναι καινοτόμο διότι θίγει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού τομέα, αυτού των επαγγελματιών υγείας, μέσω καινοτόμων προϊόντων εκπαίδευσης και τεχνικών εμβάθυνσης, όπως το πρόγραμμα σπουδών InterHealth, η εφαρμογή InterHealth για κινητά και το φόρουμ InterHealth. Η επιλογή και ο σχεδιασμός των προϊόντων InterHealth βασίζονται σε δύο κριτήρια που σχετίζονται με την καινοτομία:

  1. να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για διαπολιτισμική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας με έναν μη τυπικό τρόπο, βασισμένο στην εμπειρία, μια προσέγγιση που δεν έχει καταγραφεί συστηματικά μέχρι τώρα,
  2. χρήση πολυμέσων και πιο συγκεκριμένα εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για πρακτική εξάσκηση και κατάρτιση προσομοίωσης.

Και σε αυτό το έργο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας. Είναι σημαντικό οι εταίροι του προγράμματος να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της διαπολιτισμικής ικανότητας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και να τη συγκρίνουν με την πρακτική εμπειρία και τις επιστημονικές έννοιες.
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info
Agree